Gruppepress og konformitet

Gruppepress er et press mot konformitet

Gruppepress er et fenomen hvor et medlem av en gruppe opplever et press som trekker personen i retning av å gjøre eller mene noe som står i kontrast til personens egne verdier eller overbevisninger. Gruppepress forekommer fordi mange grupper har en kultur hvor det enten direkte eller indirekte oppfordres til konformitet. Det vil si at man forventes å ligne de andre i gruppen ift. holdninger og verdier. 

Gruppepress kan være spesielt tydelig hvis de øvrige gruppemedlemmene direkte oppfordrer en til å handle på en bestemt måte. Det kan f.eks. være en situasjon hvor en skoleelev blir kommandert til å delta i mobbing, under trussel om selv å bli mobbet hvis han/hun nekter. 

I praksis er gruppepress ofte imidlertid langt mer indirekte. Ofte vil forventningene til en persons adferd i gruppen være noe som ligger under overflaten, og som kanskje aldri blir direkte nevnt. Et typisk eksempel kan være alkoholforbruk på videregående, hvor det mange steder ligger en usagt forventning om at man må drikke alkohol hvis man vil delta i fellesskapet på fester og lignende arrangementer. Hvis denne forventningen er til stede, kan man som enkeltperson føle seg presset til å leve opp til den - også selv om man aldri blir direkte fortalt at det er noe man må gjøre. 

Gruppepress kan reduseres hvis man er flere om opprøret

Gruppepress kan forekomme i grupper av enhver type og størrelse. Det kan være innenfor familier, vennegrupper og skoleklasser, men det kan også være i større grupper, som f.eks. foreninger, organisasjoner eller politiske partier. Gruppepress oppleves typisk mest voldsomt hvis man står helt alene mot resten av gruppens holdninger, mens det kan lette gruppepresset mye hvis man er felles med andre om å gjøre opprør mot gruppens normer (og kanskje til og med danner en uformell gruppe-i-gruppen, som kan støtte ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn