Mobbing

Hva er mobbing?

Du kan møte litt forskjellige definisjoner av begrepet mobbing, men normalt blir det brukt om en situasjon hvor en person i en gruppe systematisk blir utsatt for en oppførsel som får personen til å føle seg utstøtt eller uvelkommen i den gjeldende gruppen. Ofte vil mobbing forekomme i gruppetyper hvor mobbeofferet umiddelbart kan ha vanskeligheter med å forlate gruppen. Det kan f.eks. være i en skoleklasse eller på en arbeidsplass, men det kan for så vidt også være innenfor ens egen familie.

Selve mobbingen kan foregå på mange forskjellige måter. For det første kan det selvfølgelig være snakk om direkte fysisk vold, hvor mobbeofferet f.eks. blir slått eller sparket. Det kan også være psykisk vold, hvor mobbeofferet blir møtt av nedlatende eller hatefulle tilrop og kommentarer.

Mobbing kan imidlertid også være langt mer subtil enn tydelige fysiske og psykiske angrep. Hvis gruppemedlemmene f.eks. systematisk utestenger personen fra sosiale aktiviteter eller endrer oppførselen sin til å være mindre imøtekommende så snart personen dukker opp, så kan det også fungere som en form for mobbing. Disse mer diskrete formene for mobbing kan være minst like skadelige som de mer direkte angrepene, og er samtidig ofte lettere å slippe unna med for mobberne. 

Mange tenker særlig på mobbing som et fenomen i skolegården, men mobbing kan også saktens forekomme blant voksne på arbeidsplassen. Her vil det typisk være mer subtile former for mobbing, som sosial utestengning og små endringer i oppførsel, fremfor mer direkte hatefulle kommentarer eller voldshandlinger.

Årsaker til mobbing

Ut fra et gruppepsykologisk perspektiv, kan mobbing beskrives som resultat av en form for gruppetenkning eller gruppepolarisering, hvor gruppens enkelte medlemmer påvirker hverandre til å utføre mobbingen - og kanskje også eskalere den ut over hva de egentlig ville ha gjort som enkeltpersoner. Man kan se det som en form for flokkmentalitet, hvor gruppen utvikler noen normer for handling overfor mobbeoffere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn