Tajfels minimalgruppeeksperiment

Sosialpsykologen Henri Tajfel utførte på 1960-tallet en rekke forskjellige minimalgruppeeksperimenter. Tanken bak eksperimentene var at Tajfel ønsket å avdekke de minimale betingelsene som var nødvendige for at intergruppekonflikter kunne oppstå. Krevde det f.eks. at medlemmene av hver gruppe hadde noen felles, bestemte egenskaper, eller at den gruppen de ble plassert i hadde noen bestemte egenskaper?

I utgangspunktet laget Tajfel simpelthen grupper med tittelen A og B, som forsøkspersonene ble inndelt i. Medlemmene av hver gruppe møtte aldri hverken de andre medlemmene i deres egen gruppe eller medlemmene av en andre gruppen. På den måten kunne forsøksdeltagerne altså ikke påvirkes, hverken av de andre personene i forsøket eller av eventuelle navn på gruppene. Det eneste de hadde kjennskap til, var altså de to gruppenes eksistens, og hvilken av gruppene ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn