Robbers Cave

Robbers Cave er et berømt sosialt eksperiment om intergruppekonflikter, som ble utført av sosialpsykologen Muzafer Sherif i 1954. Eksperimentet involverte en rekke 11-årige gutter, som ble delt inn i to grupper og plassert i et område fjernt fra sivilisasjonen. Guttene visste ikke at de var en del av et eksperiment, men trodde bare at de skulle på sommerleir.

Sherif startet eksperimentet ved å la de to gruppene være helt isolerte, så de fikk tid til å bygge opp en gruppetilhørighet og et sterkt sosialt samhold. Deretter ble gruppene gradvis gjort oppmerksomme på den andre gruppens eksistens, og allerede her begynte gruppene å snakke stygt om hverandre og bekymre seg for om tilgangen deres til områder og ressurser kunne være truet av «motstanderne».

Etter dette ble de to gruppene satt til å konkurrere mot hverandre i en rekke sporter for premier, hv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn