Gruppekonflikter

Intergruppekonflikter er konflikter mellom forskjellige grupper. På de neste sidene kan du lese om to berømte sosiale eksperimenter, som prøvde å avdekke årsakene til intergruppekonflikter.

Utdrag

På bakgrunn av eksperimentet, konkluderte Sherif med at den primære drivkraften bak intergruppekonflikter var konkurransen om begrensede ressurser. Guttene i de to gruppene var helt tilfeldig utvalgt og kom fra samme kulturelle bakgrunn, så det var ingen spesielle fellestrekk som kunne forklare lojaliteten de hadde til hverandre og hatet de hadde til den konkurrerende gruppen. Derfor mente Sherif at det var selve situasjonen guttene ble plassert i, som ble årsaken til konflikten. 

Sherifs eksperiment har også hatt stor innflytelse på senere arbeide innenfor konfliktløsning, siden Sherif jo avsluttet eksperimentet sitt med forskjellige forsøk på å integrere de to konfliktgruppene. Tanken om å bruke felles utfordringer som krever samarbeid, til å øke fellesskapsfølelsen og utjevne eventuelle konflikter, er den dag i dag utbredt innenfor f.eks. teambuilding og noen former for gruppeterapi.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn