Holdninger

Introduksjon

En holdning er en slags gjennomgående overbevisning som en person har i forhold til et gitt emne eller spørsmål. Man kan ha holdninger til stort sett alt, men ofte er det særlig politiske og moralske holdninger som psykologien er interessert i å studere. Det skyldes blant annet at nettopp disse holdningstypene ofte kan føre til konflikter, hvis man møter personer eller grupper som ikke deler ens holdning. 

Holdningers tre komponenter

I psykologisk teori deler man ofte holdninger inn i tre komponenter: Den kognitive komponenten, den affektive komponenten og adferdskomponenten. 

  • Den kognitive komponenten er ens tanker, argumenter og rasjonelle overbevisninger omkring den gitte holdningen.
  • Den affektive komponenten er de følelsene som er tilknyttet den gitte holdningen.
  • Adferdskomponenten er den innvirkningen som holdningen har på ens adferd.

Forestill deg f.eks. en person som har en holdning om at det er galt å spise dyr. Den kognitive komponenten kan i dette tilfellet bestå av personens argumenter for holdningen (f.eks. «det er moralsk feil å skape unødig lidelse» eller «kjøtt er skadelig for klimaet»), mens den affektive komponenten kan bestå av følelser av empati overfor dyrene, eller vemmelse ved tanken på å spise kjøtt. Og til slutt kan adferdskomponenten bestå av at personen lever som vegetarianer eller veganer. 

I vegetar-eksempelet er de tre komponentene i harmoni med hverandre, og skaper dermed en stabil holdning hos personen. Det kan imidlertid også være situasjoner hvor det er konflikter mellom de tre komponentene. F.eks. h...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn