Hva er gruppetenkning?

Gruppetenkning kan få grupper til å ta dårligere beslutninger enn enkeltpersoner

Gruppetenkning er et psykologisk fenomen hvor en gruppe som skal ta en beslutning i fellesskap kan ende med å ta en dårlig beslutning. De psykologiske mekanismene i gruppen forhindrer nemlig at beslutningen blir tilstrekkelig gjennomtenkt, diskutert og evaluert. 

Gruppetenkning kan forekomme i enhver gruppetype, men det er typisk lettest å observere i f.eks. arbeidsgrupper eller prosjektgrupper, hvor gruppen har blitt bedt om å finne den beste løsningen på et konkret problem. Tanken bak en slik gruppe er normalt at de forskjellige medlemmenes perspektiver kan bidra positivt til debatten, så man ender med å ta en kvalifisert beslutning - men man risikerer den omvendte effekten, fordi medlemmene direkte eller indirekte blir presset til enighet. 

Sosialpsykologen Irving Janis har forsket en del på fenomenet gruppetenkning. Janis’ undersøkelser hjalp ham med å definere noen av de faktorene som er medvirkende til å skape gruppetenkning:

  • Gruppepress, hvor alternative holdninger blir ansett som illojalitet.
  • Illusjon om enighet, fordi de uenige medlemmene er redde for å si meningene sine.
  • Dannelse av stereotypiske negative forestillinger om utgrupper som har andre holdninger enn gruppens.
  • Sensur og selvsensur.

Gruppetenkning kan være et stort pro...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn