Gruppepsykologi

På de neste sidene kan du lese om hvordan sosialpsykologien definerer grupper, og hvilke psykologiske mekanismer som kan utspille seg innenfor en enkelt gruppe og på tvers av forskjellige grupper.

Utdrag

Mobbing og sosiale medier

I løpet av de siste par tiårene, har sosiale medier blitt allestedsnærværende, og en stor andel av befolkningen er aktive på ett eller flere sosiale medier. Det gir mange nye muligheter til å kommunisere, men det gir også en rekke nye muligheter til mobbing. 

Digital mobbing skiller seg fra alminnelig mobbing på flere punkter.

  • Den digitale dimensjonen fjerner muligheten for direkte fysisk vold som et aspekt i mobbingen.
  • Mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet, og mobbeofferet kan dermed ha vansker med å finne et fristed (mens mer tradisjonell mobbing typisk er «på pause» når offeret er hjemme fra skolen eller arbeidsplassen). Å unngå å bruke de sosiale mediene er ikke nødvendigvis en løsning, for det er i seg selv ofte en form for utestengning fra det sosiale livet i gruppen.
  • Digitale medier gir ofte muligheter for anonymitet, hvilket kan gjøre det lettere for mobberne å eskalere mobbingen uten å frykte å bli stilt til ansvar.
  • Digitale medier gir en større følelse av avstand til mobbeofferet, siden mobberne ikke direkte blir konfrontert med personens følelsesreaksjoner. Det kan igjen være en faktor som kanskje kan eskalere mobbingen, fordi mobberne i mindre grad bevisstgjøres de personlige konsekvensene ved handlingene deres.
  • Digital mobbing er i noen tilfeller lettere å dokumentere, fordi f.eks. en hatefull melding er bevart på en helt annen måte enn en hatefull uttalelse. Det kan i noen situasjoner gjøre det lettere å stille mobberne til ansvar for handlingene deres, men det kan også medvirke til at mobbeofferet får enda vanskeligere for å slippe de negative kommentarene, fordi de kan finnes frem igjen og igjen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn