Sosial­psykologi

I dette kompendiet kan du lese om sosialpsykologi og relaterte underemner. Noen av disse emnene kan du møte gjennom hele psykologiundervisningen, mens andre er mer spesifikt knyttet til kompetansemålene i Psykologi 2. 

Sosialpsykologien er interessert i å studere de psykologiske mekanismene som gjør seg gjeldende i sosiale interaksjoner mellom mennesker i alle mulige forskjellige sammenhenger. Sosialpsykologen behandler ofte sitt materiale med en gruppepsykologisk vinkel, hvor det i mindre grad handler om individets psykologi, men i større grad om hvordan gruppedynamikker, kommunikasjonssituasjoner eller kulturmøter kan påvirke de involverte menneskene psykologisk.

Utdrag

Inngrupper vs. utgrupper 

En inngruppe er en gruppe som man selv er medlem av og identifiserer seg med.

En utgruppe er derimot en gruppe som man ikke er medlem av, og som man ser som noe skarpt avgrenset fra ens inngruppe. Ofte vil man ende med å definere utgruppen som en gruppe med verdier som står i motsetning til ens egen gruppes. I noen tilfeller kan det til og med føre til stereotyper og fordommer, som kan gi anledning til konflikter mellom gruppene, og i verste fall kan disse konfliktene eskalere til vold.

Det er viktig å være oppmerksom på at den forestillingen om utgruppen som eksisterer i en persons inngruppe, ikke nødvendigvis svarer til virkeligheten. Ofte er det bare snakk om et skremmebilde, som inngruppen utvikler over tid ved f.eks. hele tiden å bekrefte hverandre i sine fordommer om utgruppen, samtidig som at de ikke har spesielt mye kontakt med utgruppen i praksis. Det kan også skje selv om de to gruppene kanskje i virkeligheten har mye til felles. Fans av to forskjellige fotballklubber er f.eks. felles om en kjærlighet til fotballsporten, men de kan allikevel anse hverandre som utgrupper, fordi det over tid har utviklet seg en rivalisering mellom dem. 

For å lese mer om de mekanismene som skaper motsetningene mellom inngrupper og utgrupper, så kan du også se siden om gruppepolarisering.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sosialpsykologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.