Rusmisbruk

 • Det finnes både legale og illegale rusmidler.
  • Legale: Alkohol og tobakk.
  • Illegale: Kokain, hasj, heroin m.fl.
 • Et rusmisbruk er et skadelig forbruk av enten legale eller illegale rusmidler. Rusmisbruket fører typisk til fysiske eller psykiske skader samt avhengighet.
 • Det er en sammenheng mellom bruk av alkohol og bruk av rusmidler som hasj og ecstasy.
 • Jo tidligere misbruket starter, desto større blir skadene.
 • Årsaker til rusmisbruk
  • Sykdomsteori
   • Man ser gener som årsak til rusmisbruk. Man arver en risiko for å utvikle avhengighet under de rette omstendighetene.
  • Psykologiske problemer
   • Man ser rusmisbruk som et symptom på et underliggende psykologisk problem.
   • Det kan være at man opplever livet som meningsløst. Her kan rusmidler være en måte å skape ny mening. Rusmidler fungerer altså som en form for selvmedisinering.
   • Freud mener at rusmisbruk kan skyldes negative opplevelser i barndommen man har fortrengt. Her kan rusmidler brukes til å dempe traumet fra barndommen.
  • Adferdsteori
   • Man ser rusmisbruk som en tillært adferd. Det kan f.eks. være at man har lært gjennom observasjon at det drikkes alkohol ved festlige anledninger. Men gradvis utvikler det seg, så man drikker i flere og fle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn