Sosiale problemer

Sosiale problemer er problemer som påvirker både individ og samfunn negativt. Det vil si at et sosialt problem har negative konsekvenser for individet, f.eks. kan rusmisbruk føre til helseproblemer, og for samfunnet, f.eks. økte utgifter til helsevesenet. På de neste sidene gjennomgår vi en rekke sosiale problemer:

Her kan du lese et uddrag fra Mobbing, vold og barnemishandling

 • Trakassering: Når en person blir utsatt for krenkelser enten gjennom ord, handlinger, unnlatelse av handlinger eller gjennom usynliggjørelse og tilbakeholdelse av informasjon.
 • Trakassering nevnes i flere lover, både straffeloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven.
 • Stort mørketall, siden folk er redde for å anmelde det.
 • Ulike typer trakassering
  • Seksuell trakassering: Uønsket seksuell oppmerksomhet. F.eks. berøring, seksuelle kommentarer om kropp eller deling av seksuelle bilder.
  • Forfølgelse: Når grupper eller individer opplever systematisk forskjellsbehandling. F.eks. politisk, religiøs eller etnisk forfølgelse. Det er typisk flertallet som forfølger mindretallet.
  • Personforfølgelse: Tvangsmessig opptatthet av en annen person. Kalles også for stalking. Innebærer at man blir forfulgt, oppsøkt og utsettes for uønsket oppmerksomhet. Offeret er typisk en kvinne, mens stalkeren typisk er en mann.
 • Kjent problematikk på arbeidsplasser
  • Det er særlig kvinner, minoriteter, lærlinger og deltidsansatte som er utsatt. Det skyldes sannsynligvis at de oftere har mer usikre ansettelser.
  • Det er særlig utbredt i hotell- og restaurantbransjen.
  • Ofte ulike maktforhold, hvor offeret er ansatt, mens utøveren er leder eller har vært lengere i virksomheten. Forskjellen i maktforholdet kan skape en avhengighetsrelasjon, hvor offeret ikke føler at vedkommende kan si nei, f.eks. fordi man er redd for å miste jobben.
 • Konsekvenser av trakassering
  • Psykiske problemer, f.eks. angst og depresjon.
  • Økt sykefravær og nedsatt trivsel på jobb.
 • Forebygging av trakassering
  • Klare regler på arbeidsplassen.
  • Arbeide for å fremme likestilling i samfunnet.
  • Skape en kultur hvor folk føler at det er greit å gjøre oppmerksom på og anmelde trakassering.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn