Psykiske kriser

Individuelle kriser

 • Psykiske kriser: Når en hendelse, opplevelse eller belastning overstiger ens mestringsevne og fører til psykisk ubalanse.
 • Ulike typer psykiske kriser
  • Livskriser: Naturlig del av livet. Individer gjennomgår en rekke kritiske eller sårbare perioder i livet. Særlig overgangen mellom livsfaser kan være sårbar. Omtales også som utviklingskriser av Erikson.
  • Traumatiske kriser: Utløses av ekstraordinære belastninger. Kan både skyldes kortvarige hendelser, f.eks. bilulykke, brann, lavine, voldtekt eller innbrudd, og langvarige situasjoner, f.eks. å være flyktning, langvarig sykdom eller vedvarende vold i hjemmet.
  • Sammensatte kriser: Når traumatiske kriser og livskriser faller sammen. F.eks. hvis ens foreldre dør mens man gjennomgår puberteten. Det kan være spesielt vanskelig å komme seg gjennom sammensatte kriser, fordi det er vanskelig å skille mellom hvilke reaksjoner som hører til hvilken krise.
 • Faser i en krise
  • Sjokkfasen
   • Perioden like etter at krisen har skjedd. Kan vare alt fra et kort øyeblikk til et par dager.
   • Man forstår ikke hva som har skjedd. Noen nekter å innse at krisen har funnet sted.
   • Folk reagerer forskjellig. Noen blir innelukkede, mens andre blir utagerende.
   • Kalles også protestfasen.
  • Reaksjonsfasen
   • Den perioden hvor man begynner å ta inn over seg hva som faktisk har skjedd.
   • Varer typisk et par uker.
   • Er fylt av spørsmål som: «Hvordan kunne det skje?» og «Kunne jeg ha gjort noe for å stoppe det?». Man søker en forklaring.
   • Noen er preget av skyldfølelse.
  • Bearbeidingsfasen
   • Man begynner å bearbeide hva som har skjedd. Man kan begynne å forholde seg mer rasjonelt til hva som har skjedd, uten å bryte sammen. Man vender tilbake til hverdagen.
   • Kan vare måneder og år.
   • Det kan gå opp og ned i fasen.
   • Noen sitter fast i denne fasen.
  • Nyorienteringsfasen
   • Handler om å leve med krisen og dens konsekvenser.
   • Varer livet ut.
   • Krisen kan være en erfaring som påvirker en senere i livet.

Hva utløser kriser?

 • Noen kriser har utløsende faktorer, men ikke alle.
 • Kriser kan utløses av tap, f.eks. tap av familie, helse, frihet eller fedreland.
 • Durkheim
  • Undersøkte årsaker til selvmord. Fant fire forskjellige former for selvmord:
   • E
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn