Innvandring og integrering

 • Innvandrere: En person som selv har innvandret til Norge og som er født i utlandet av utenlandsk fødte foreldre.
 • Norskfødte med innvandrerforeldre: Person som er født i Norge av to utenlandsk fødte foreldre.
 • Arbeidsinnvandrere: Personer som immigrerer med det formål å finne arbeid i et annet land.
 • Flyktning: En person som har forlatt hjemlandet sitt på grunn av forfølgelse.
 • Innvandring er en del av norsk historie. Det har vært innvandring fra mange land gjennom tidene.
 • Antallet innvandrere i Norge varierer med hvilken innvandringspolitikk som føres.
  • Innvandringsstoppen i 1975 førte til en reduksjon i antall arbeidsinnvandrere, mens antallet flyktninger gikk opp.
  • EØS-avtalen har ført til økt innvandring fra Polen, Romania og Baltikum på grunn av arbeidskraftens frie bevegelighet.
 • Introduksjonsordningen: Toårig program for alle mellom 18-55 år som er flyktninger, har opphold på humanitært grunnlag eller har kommet til Norge via familiegjenforening.
  • Programmet omfatter undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Det skal også hjelpe med å forberede seg på å ta en utdanning eller delta i arbeidslivet i Norge.
  • Det er ikke alle som føler at behovene deres dekkes av introduksjonsordningen. De føler ikke at undervisningen er tilpasset deres nivå. I tillegg er det flere av deltagerne som har personlige utfordringer, som gjør det vanskelig å arbeide samt lære et nytt språk.
 • Bosettingstillatelse eller statsborgerskap krever at innvandrere har lært norsk og har lært om norske forhold. De skal ha gjennomført 300 timer undervisning i norsk og samfunnskunnskap eller kunne dokumentere til...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn