Inkludering

Hva er inkludering?

 • Inkludering: Å bli en del av et fellesskap. Det kan være samfunnet som helhet, arbeidsmarkedet eller en skole.
 • Det er viktig for den enkelte å bli inkludert. Inkludering er med på å oppfylle individets behov og kan bidra til sosial mobilitet.
 • Inkludering er viktig for samfunnet, siden det fører til flere skatteinntekter og færre utgifter, hvis flest mulig borgere deltar aktivt i samfunnet.
 • To perspektiver på inkludering
  • Individ: Man ser på hva den enkelte gjør for å fremme inkludering i et fellesskap.
  • Samfunn: Man ser på hva samfunnet eller arbeidsplassen gjør for å inkludere flest mulig.
 • SPØKTE-modellen kan brukes til å undersøke hvorvidt borgerne i et samfunn opplever inkludering:
  • Sosialt: Har borgerne mulighet for skolegang, jobb, å gå på fritidsaktiviteter og se venner og familie?
  • Politikk: Blir det tatt politiske beslutninger som gjør samfunnet mer inkluderende?
  • Økonomisk: Har borgerne økonomi til å delta i samfunnet? Og hjelper staten de som har økonomiske problemer?
  • Kulturelt: Rommer kulturen mangfoldighet?
  • Teknologi: Utvikles det teknologi som kan gjøre det lettere for flere å delta i samfunnet?
  • Enkeltpersoner: Gjør enkeltpersoner en innsats for å inkludere i de fellesskapene de er en del av?
 • Ekskludering: Å bli holdt utenfor.

En inkluderende skole

 • Prinsipper for inkludering
  • Peder Haug peker på fire ting som er viktige for å lykkes med å inkludere alle elever 
   • Fellesskap: Alle elever skal være fysisk sammen i klassen, så de kan ta del i både det sosiale livet og undervisningen.
   • Deltagelse: Alle elever skal ha mulighet til å de
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn