Vedlegg

I forberedelsesdelen til Sosialkunnskap eksamen vår 2020 er det fire vedlegg, og du skal bruke minst én av kildene når du besvarer eksamensoppgaven.

Nedenfor forklarer vi hva hvert vedlegg viser og kommer inn på hvordan du kan bruke vedlegget til å drøfte tiltak som kan bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Vedlegg 1

Vedlegg 1 er en tabell som viser hvor stor prosentdel av personer over 16 år på forskjellige utdanningsnivåer som ikke har råd til forskjellige sosiale goder.

De første fire radene i tabellen viser andelen som ikke har råd til fire forskjellige sosiale goder: 

  1. En ukes ferie
  2. Å bruke penger på seg selv
  3. Fritidsaktiviteter
  4. Å spise ute

Mens den femte raden viser andelen som mangler minst ett sosialt gode. Hvis en person mangler en av de fire godene i de fire første radene, så vil vedkommende mangle minst ett sosialt gode og telles med i rad fem. Grunnen til at de fire første rekkene ikke summeres til den femte er at man kun telles med én gang i rad fem, selv om man f.eks. ikke har råd til både ferie og fritidsaktiviteter. 

Legg også merke til at den første kolonnen i tabellen (Alle utdanningsnivå) ikke representerer det laveste utdanningsnivået, men derimot et gjennomsnitt av befolkningen over 16 år på tvers av utdanningsnivå.

Tabellen viser at jo lavere utdanningsnivå, desto større...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn