Drøft

Til eksamen i Sosialkunnskap, vår 2020, skal du drøfte forskjellige tiltak som kan bidra til å redusere kriminaliteten i Norge. 

Nedenfor gjennomgår vi forskjellige tiltak som kan bidra til å minske kriminaliteten. Du behøver ikke å drøfte alle tiltakene, og du kan med fordel komme inn på andre tiltak enn de vi nevner. 

Vi inkluderer de fire vedleggene, så du får en fornemmelse av hvordan du kan bruke dem i din oppgave. 

Vi kommer også inn på forskjellige årsaker til kriminalitet, siden årsaken er relevant når man skal bekjempe kriminalitet.

Hardere straffer

I vedlegg 3 gir Frp-politiker Ole Jacob Johansen uttrykk for et ønske om hardere straffer i form av en lavere kriminell lavalder, flere fengselsplasser til unge under 18 år og fotlenke til unge som er idømt ungdomsstraff

Hardere straffer gjør at det i mindre grad “kan lønne seg” å begå kriminelle handlinger. Hardere straffer gjør det mindre attraktivt å begå kriminelle handlinger, siden straffen stiger relativt til det man oppnår ved å begå den kriminelle handlingen. Hvis man eksempelvis kan risikere å komme i fengsel for noe som tidligere ble straffet ved bøteleggelse, så kan det holde noen fra å begå kriminelle handlinger. På samme måte kan en lavere kriminell lavalder holde noen unge fra å begå kriminelle handlinger, siden de nå kan straffes. Hardere straffer gir også en større rettsfølelse i befolkningen. 

Omvendt kan hardere straffer gjøre resosialiseringen vanskeligere. Det skyldes bl.a. at samfunnets stempling av en som kriminell gjør det vanskelig å bli en del av samfunnet, jf. stemplingsteorien. Hvis tidligere kriminelle ikke resosialiseres, så vil de sannsynligvis fortsette i den kriminelle løpebanen. Et annet problem er at hardere straffer ikke nødvendigvis endrer årsakene til at man begår kriminelle handlinger. Hvis man f.eks. begår kriminelle handlinger fordi man er fattig, så vil man sannsynligvis begå kriminelle handlinger igjen, hvis man fortsatt er fattig etter endt straff. Kriminaliteten vil derfor kun bli redusert mens straffen pågår.

Der er forskjellige måter man kan gjøre straffene harde:

  1. Man kan sette den kriminelle lavalderen ned. Her skal man imidlertid være oppmerksom på at den registrerte kriminaliteten sannsynligvis vil stige, siden kriminaliteten blant unge under 15 år nå telles med som kriminalitet.
  2. Man kan lage flere fengselsplasser til unge, og dermed sende flere unge i fengsel. En risiko med denne typen straff, er at det kan føre
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn