Velferds­forskjeller og sosiale problemer

Her finner du vår oppgavehjelp til eksamen i Sosialkunnskap vår 2020 . Oppgaveformuleringen var:

Drøft tiltak som kan bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Du skal

  • bruke fagstoff og teori
  • bruke minst én av kildene fra forberedelsesdelen

I oppgavehjelpen gir vi deg hjelp til å forstå vedleggene og idéer til hvilke tiltak du kan drøfte.

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Vedlegg 2 viser at sosiale problemer i hjemmet øker risikoen for at barnet utvikler kriminell adferd. Sosiale problemer kan eksempelvis være at foreldrene har misbruksproblemer eller selv er kriminelle.

Hvis man ønsker å unngå at barn og unge fra utsatte hjem blir kriminelle, er man nødt til å gripe inn tidlig. Den primære sosialiseringen barn mottar har stor betydning for den identiteten de utvikler. Hvis foreldrene er kriminelle, så vil sosialiseringen bære preg av alternative normer og verdier som strider mot samfunnets normer og verdier. Ifølge Edward Sutherland er kriminell adferd tillært. Det er derfor viktig at barn og unge ikke lærer kriminell adferd. Det krever en sterkere forankring til lovlydighet som verdi.

Man bør derfor øke den sekundære sosialiseringen, så barnene lærer samfunnets normer og lærer å ha lovlydighet som en verdi. Det kan f.eks. gjøres ved å innføre obligatoriske barnehager. Obligatoriske barnehager vil imidlertid være et inngrep i familienes frihet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Velferdsforskjeller og sosiale problemer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.