Hjelp til Sosialkunnskap

Sosialkunnskap er et av fire programfag som du kan velge innenfor programområdet politikk, individ og samfunn på Vgs. Faget tar opp temaer som blant annet samliv, psykiske kriser, aldring, kriminalitet og rusmiddelbruk.

Det er et interessant og omfattende fag, som du kan få hjelp og inspirasjon til med eksempeloppgavene på denne siden. Studienett har mange oppgaver som du kan laste ned som hjelp til ditt eget arbeid i sosialkunnskap.

Se for eksempel hvordan andre elever har løst tidligere eksamensoppgaver. Du kan navigere til den oppgavetypen du leter etter, ved hjelp av sidemenyen til venstre.