Sosialisering av ungdom

I ungdomstiden endrer sosialiseringen seg. Der det i barndommen har vært den primære sosialiseringen fra familien som har hatt størst betydning, så endrer det i ungdomstiden seg til den sekundære sosialiseringen.

Venners betydning øker

Ungdommen er en overgangsperiode, hvor man går fra å være avhengig av foreldrene sine til å bli gradvis mer selvstendig. I denne prosessen vil den unge gradvis tillegge foreldrenes normer og verdier mindre vekt, samtidig som at vennenes normer og verdier tillegges større vekt. Venner har stor betydning for unge. Det er de som avgjør hva som er populært, eksempelvis hvilke klær man skal gå i, hvilke band man skal høre på og hvilke tv-serier man skal se. Det kan oppstå et stort press på unge, fordi de gjerne vil ha de tingene som er populære, selv om de ikke nødvendigvis har råd. Unge søker også i høyere grad råd hos vennene sine fremfor hos foreldrene. Det kan være fordi de føler at vennene deres forstår dem bedre, eller fordi de synes at det er pinlig å skulle dele ting med foreldrene.

Kjønn og kjønnsroller

Som tenåring begynner kjønn og kjønnsroller å få større betydning. Det er i denne alderen at man begynner å bli oppmerksom på kjønnet sitt og hvilke forventninger som er knyttet til det. Noen føler at de etablerte kjønnsrollene i samfunnet stemmer godt overens med personligheten deres, mens andre vil oppleve at kjønnsrollene føles begrensende. Ungdomstiden kan dermed også være en tid hvor man eksperimenterer med kjønnsidenti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn