Tertiærsosialisering

Tertiærsosialisering er den sosialiseringen som foregår gjennom medier, altså den måten film, tv-serier, reklamer, internett og sosiale medier påvirker våre normer og verdier på. Et kjennetegn ved tertiærsosialisering er at den man blir påvirket av, ikke er til stede. På den måten skiller den tertiære sosialiseringen seg markant fra både den primære og sekundære sosialiseringen, hvor den personen man blir påvirket av, er i samme rom som en selv.

I nyere tid har det blitt økt oppmerksomhet på tertiærsosialisering, fordi barn og unge bruker mye tid på internett og sosiale medier. Det medfører at tertiærsosialisering spiller en større rolle for deres dannelse av normer og verdier.

Det kan både være fordeler og ulemper ved den økte betydningen av tertiærsosialisering. På den ene siden kan man si at barn og unge gjennom internett og sosiale medier har en større mulighet til selv å ha innflytelse på hvem som skal være med på å danne normene og verdiene deres. Et barn som har fått en konservativ, religiøs oppdragelse (primærsosialisering) og har blitt send...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn