Primærsosialisering

Primærsosialisering foregår i familien

Primærsosialisering er den sosialiseringen som foregår i familien. Sosialiseringen starter fra det øyeblikket barnet fødes. Den er typisk uformell og i mange tilfeller ubevisst. Barnet innlærer normer og verdier gjennom den omsorgen og oppdragelsen det får av sine nære relasjoner. Den vedvarende omsorgen barnet får fra familien sin, skaper en tett tilhørighet til familien. Med tiden vil barnet identifisere seg med familien og etterligne adferden deres. På den måten er den primære sosialiseringen helt sentral i barnets identitetsdannelse.

Den primære sosialiseringen er også viktig for samfunnet generelt, siden innlæringen av normer og verdier i hjemmet gir barnet grunnleggende ferdigheter til å kunne lykkes i samfunnet, f.eks. forbereder det barnet på å inngå i sosiale relasjoner.

Familien påvirker en gjennom hele livet, men den primære sosialiseringen er mest fremtredende i barnets første par leveår, siden barnet enda ikke har møtt andre sosialiseringsagenter.

Teoretikere om den primære sosialiseringen

Anthony Giddens

Anthony Giddens mener at den primære sosialiseringen har fått mindre betydning i det senmoderne samfunnet. Det skyldes særlig avtradisjonaliseringen og utleiringen av sosiale relasjoner. 

Avtradisjonaliseringen medfører at tradisjoner har mindre betydning. Det gjør det eksempelvis mulig for kvinner å få en jobb utenfor hjem...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn