Sosialisering

I dette kompendiet gir vi deg en dyptgående gjennomgang av begrepet sosialisering, som er et sentralt begrep i Samfunnskunnskap, Sosialkunnskap samt Sosiologi og sosialantropologi. Du kan også støte på begrepet i Psykologi. Sosialisering er den prosessen hvor personer lærer samfunnets normer, roller og verdier. Sosialiseringsprosessen er særlig viktig i barndoms- og ungdomsårene, fordi man her skal utvikle evnen til å lykkes i samfunnet. Men sosialiseringsprosessen foregår hele livet.

Kompendiet dekker det du skal vite hvis du har om sosialisering i Samfunnskunnskap, Sosialkunnskap og Sosiologi og sosialantropologi. Hvis du har Samfunnskunnskap kan du nøye deg med å lese til og med siden Sosialisering av ungdom. Hvis du har Sosialkunnskap skal du lese til og med siden Bronfenbrenners modell. Vi anbefaler at du også leser våre sammendrag om Sosialkunnskap, hvor vi dekker litt flere teorier. Og hvis du har Sosiologi og sosialantropologi skal du lese alt unntatt siden Bronfenbrenners modell.

I kompendiet finner du:

Her kan du lese et utdrag fra Hva er sosialisering?

Sosialisering er den prosessen hvor personer innlærer omgivelsenes normer, verdier og roller. Sosialiseringsprosessen varer hele livet, men er særlig viktig i barndoms- og ungdomsårene, siden innlæringen av normer er en forutsetning for å delta i samfunnet. Sosialiseringen foregår ved at man iakttar, etterligner og langsomt overtar de normene, verdiene og rollene man omgis av. Med tiden blir normene og verdiene en del av ens identitet. Det kalles internalisering. 

Internaliseringen av omgivelsenes normer, verdier og roller er viktig, siden det er en forutsetning for å kunne lykkes i samfunnet. Sosialiseringen lærer barn og unge om hvilke forventninger det er til dem i forskjellige deler av samfunnet. Samfunnets forventninger til hvordan man skal oppføre seg i en bestemt situasjon, kalles for normer. Det finnes både formelle og uformelle normer som barn og unge skal etterleve. Formelle normer er innskrevet i lover. Eksempelvis at man ikke skal kjøre på rødt lys. Uformelle normer står ikke skrevet noen steder, men kan f.eks. være at man skal ta av seg skoene når man går inn i folks hjem.

Hvis man ikke etterlever normene, så vil man oppleve at man blir sanksjonert. En sanksjon kan eksempelvis være at man ikke får være en del av fellesskapet eller at man får en bot. Det er eksempler på negative sanksjoner. Hvis man klarer å følge samfunnets normer kan man også oppleve positive reaksjoner, f.eks. å få ros og anerkjennelse.

Sosialiseringen lærer også barn og unge hvilke sosiale roller de forventes å innta. En sosial rolle er en bestemt posisjon i samfunnet, som er karakterisert av krav og forventninger. Elev er f.eks. en sosial rolle. Noen sosiale roller er vi født inn i, f.eks. rollen som søster. Slike roller kalles tilskrevne roller. Andre roller har man gjort noe for å få, f.eks. rollen som mor. Den typen roller kalles oppnådde roller.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sosialisering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.