Bakgrunnskunnskap

Her kan du lese om sagatrekk og den norrøne litteraturen. Vi ser på den historiske bakgrunnen samt bruken av norrøn litteratur i moderne tid.

Den norrøne litteraturen

Norrøn litteratur er en betegnelse på middelalderlitteraturen som er nedskrevet på vestnordisk språk. Det vestnordiske språket kalles også for norrønt, og dette var et felles språk for nordmenn, islendinger og færøyinger. Svenskene og danskene snakket et lignende språk, men dette kalles for østnordisk.

Litteraturen fra denne perioden gir oss et bilde av vikingtidens Norden. Vikingtiden er et omstridt begrep blant historikere. Noen historikere oppfatter begrepet som en konstruksjon og ikke som en avgrenset og sammenhengende historisk periode. Andre mener at vikingtiden kan avgrenses av 2 viktige begivenheter.

Angrepet på klosteret i Lindisfarne i 793 er den første begivenheten. Den innledet vikingenes erobrings-, handels- og plyndringstokter utenfor Norden. Slaget ved Stamford Bridge i 1066 hvor vikingtidens konger måtte gi opp å erobre England er den andre begivenheten.

Under alle omstendigheter var vikingtiden en tid preget av kolonisering av Nord-Atlanteren. Mange reiste ut til steder som Island, Grønland, Færøyene og Orknøyene fordi de ikke ville underkaste seg kongemakten.

Tiden er beskrevet i sagaene som ble nedskrevet på 1200-talle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn