Temaer

Her ser vi på temaene i utdraget fra Soga om Ragnar Lodbrok.  Selv om teksten kun er et utdrag av den samlede saga, kan vi se antydninger til flere temaer. Det første temaet handler om slektens og individets ære. Det andre om normer og lyster.

Slektens og individets ære

I mange sagaer vil slektens og individets ære være omdreiningspunktet for både personenes handlinger og de konfliktene personene kommer ut for. Å ha ære vil si at andre anerkjenner og respekterer ens handlinger, omdømme og personlige egenskaper. I sagaene skaffer personene seg ære ved å utvise mot, tapperhet og styrke på krigstokter, men også ved å være rettferdige og kloke i alle sine handlinger.

I Soga om Ragnar Lodbrok kommer også temaet om ære til uttrykk. Vi støter allerede på æresbegrepet i begynnelsen av utdraget når Kråka overtaler Ragnar til å ikke ha sex med henne:

«Eg vil at du skal halde bryllaup...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn