Oppbygning og fremstillingsform

Her ser vi på oppbygning og fremstillingsform i utdraget av Soga om Ragnar Lodbrok. Vi viser hvordan utdraget har typiske sagatrekk.

Handlingen er bygget opp kronologisk

Det er et typisk sagatrekk at handlingen fremstilles kronologisk. Det vil si at det fortelles om begivenhetene i den rekkefølgen de inntreffer i handlingen. Det ser vi også i utdraget av Soga om Ragnar Lodbrok.

Den kronologiske fremstillingsformen er et muntlig fortellertrekk. I muntlige fortellinger er det lettest å gjengi hendelsene i riktig rekkefølge, ellers kan det bli vanskelig å huske det hele. Samtidig skaper den kronologiske fremstillingsformen en naturlig spenningsoppbygning.

Teksten er et utdrag, derfor ser vi ikke på sagaens overordnede oppbygning. I utdraget får vi 2 klipp fra sagaens handling. Det første handler om hvordan ekteskapet mellom Ragnar og Kråka begynner. Til tross for varslene til Kråka fører Ragnars lyst til at deres førstefødte, sønnen Ivar, fødes uten bein i kroppen. I det andre høre...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn