Analyse av sagatrekk

På de neste sidene analyserer vi utdraget av Soga om Ragnar Lodbrok. I analysen har vi fokus på å redegjøre for tekstens sagatrekk.

Først ser vi på fortellermåte og språkbruk. Her kommer vi inn på sagatrekk i forteller og synsvinkel. Vi ser også på hvordan språket er typisk for sagasjangeren.

Deretter kan du lese om oppbygning og fremstillingsform. Her gjør vi rede for sagatrekk i oppbygningen av handlingen, og i hvordan sagaen veksler mellom sceniske og beskrivende avsnitt. I avsnittet kommer vi også inn på varsler og kvad.

Så kommer et avsnitt hvor vi går nærmere inn på personer og miljø. Her forklarer vi hvordan personkarakteristikk, relasjoner og miljø rommer typiske sagatrekk.

Til slutt kan du lese våre tips om temaene i utdraget. I dette avsnittet forklarer vi også hvordan temaene henger sammen med sagalitteraturen.