Soga om Ragnar Lodbrok | Norsk sidemål | Vår 2019

Her får du hjelp til å analysere og tolke et utdrag fra Ragnar Lodbroks saga. Utdraget var tekstvedlegg i Oppgave 2 i norsk sidemål, våren 2019.

Vi gjør rede for sagatrekkene i tekstutdragets, og kommer med eksempler på hvordan sagatrekkene fremgår i både form og innhold. Vi kommer også med tips til hvordan du kan reflektere over hvorfor den norrøne litteraturen brukes i den moderne kulturen og dennes forskjellige medier.

Oppgave 2

Vedlegg:

– Utdrag fra sagaen Soga om Ragnar Lodbrok

Soga om Ragnar Lodbrok er en norrøn saga. Den er skrevet rundt år 1300, mens handlingen foregår på 800-tallet. Sagaen er utgangspunktet for tv-serien Vikings.

Gjør greie for sagatrekk i det vedlagte tekstutdraget, og reflekter over hvorfor trekk fra den norrøne litteraturen fortsatt brukes i for eksempel litteratur, film, dataspill, musikk og tv-serier.

Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du kommentere både form og innhold. I den siste delen skal du vise evne til refleksjon og bruke eksempler du kjenner til.

Utdrag

Under finner du et utdrag av oppgavehjelpen:

Normer og lyster

I utdraget fra Soga om Ragnar Lodbrok ser vi en tematisering som finnes i mange andre sagaer, nemlig at hovedpersonene blir splittet mellom normer og lyster. En norm er noe som bestemmer hva som er sosialt og moralsk akseptable handlinger. I en fornaldersaga som Soga om Ragnar Lodbrok kan det imidlertid også være overnaturlige eller mytiske normer som står på spill.

Ragnar vil ha sex med Kråka på bryllupsnatten, men hun forsøker å snakke ham fra det ved å henvise til en spådom. Kråka er nemlig blitt spådd at “det ville straffe seg om dei lå sammen”.  Derfor oppfordrer hun til at de venter i 3 dager. Følger Ragnar lysten sin med det samme vil det nemlig føre til at deres første barn fødes uten bein i kroppen.

Hverken i utdraget eller hele sagaen blir det gitt noen forklaring på hvorfor det vil skje. Det er heller ingen forklaring på hvorfor de skal vente i nettopp 3 dager med å ha sex.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Soga om Ragnar Lodbrok | Norsk sidemål | Vår 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.