Tolkning og budskap

...

Kontraster viser hvordan Norge er et særegent land

Diktet bygger opp kontraster mellom det som er norsk og det som er fremmed. Det er gjennom slike kontraster at Norges kultur og folk fremheves som særegne. 

Det fremheves for eksempel hvordan Norge er storslagent gjennom naturen, heller enn gjennom menneskeskapte, kunstige slott. Denne kontrasten mellom det naturlige og kunstige kan tolkes som en kontrast mellom Norge og Danmark. Det finnes mange slott i Danmark, og etter unionsoppløsningen var det viktig å ta avstand fra det danske. Slottet symboliserer derfor også Danmarks makt, grådighet og det ufrie. 

Enda en motsetning til slottet er den norske hytta. Hytta er kanskje et symbol som ligger nært fattigdom, men den norske bonden er likevel fornøyd og takknemlig. Nordmenn finner sin frihet i sitt enkle liv i tett …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn