Lydlige virkemidler

...

Gjentakelsen av «Vi» har forsterkende effekt

I første strofe, verselinje fire av «Småguttenes Nasjonalsang» av Henrik Wergeland, finner vi et eksempel på en gjentakelse: 

Vi ere en Nation vi med, 
vi Smaa en Alen lange: 
et Fædreland vi frydes ved; 
og Vi, Vi ere mange.

Gjentakelsen av «Vi» fire ganger har en forsterkende effekt, og den understreker fellesskap som en norsk verdi. Nordmennene er et folk som står sammen som et felles «Vi». 

Budskapet forsterkes ytterligere ved at «Vi» får stor forbokstav i de tre verselinja. Stor forbokstav i et ord som normalt ikke skal ha det, legger vi ekstra godt merke til. En egenskap ved stor bokstav er også at den markerer egennavn. Et egennavn viser til noe særegent og spesielt. Den store forbokstaven i «Vi» u…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn