Handling, motiv og tema

...

Diktet tar del i det nasjonsbyggende prosjektet 

Hyllesten av det særnorske livet i «Småguttenes Nasjonalsang» må forstås i en særlig historisk kontekst: Fra 1537 til 1814 lå Norge under dansk styre, uten eget riksråd (regjering) og offisielt språk. 

I 1814 måtte Danmark gi fra seg Norge til Sverige i forbindelse med Napoleonskrigene. Unionen med Sverige var mye løsere enn unionen med Danmark, noe som ga nordmennene muligheten til å lage sin egen grunnlov og arbeide frem det norske skriftspråket. 

Veien mot et selvstendig, demokratisk Norge var påbegynt, og flere forfattere deltok med tekster i nasjonsbyggingsprosjektet, blant annet dette fedrelandsdiktet av Wergeland. 

«Småguttenes Nasjonalsang» synges bl.a. på nasjonaldagen 17. mai, hvor demokratiet feires. I et demokrati…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn