Form, komposisjon og stemme

...

Barna forstår hvorfor frihet er viktig

Barneperspektivet gjør noe med opplevelsen i diktet. Barn har ikke forutsetninger for å forstå den store politiske konteksten, som diktet er skrevet i. De kjenner ikke til unionsoppløsninger og grunnlover. 

Men barna kan likevel føle og forstå hvorfor nasjonens frihet er viktig. Jeg-et i diktet får innsikt gjennom sin far, som vi kan se i strofe fire:

Han siger, han er der saa fri. 
Det ei saa nøje fatte Vi; 
men noget godt er vist deri, 
som værd er at beskytte.

Strofen viser at barn forstår nok til å vite at norske grunnverdier står på spill. Jeg-et har hørt sin far si at han er fri i hytta si. De syngende småguttene, som er diktets «vi», forstår ikke helt hvorfor faren sier han er fri i hytta, men de forstår at frihet er noe som er verdt å beskytte. Dette underst…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn