Studienett er mer enn bare oppgaver

I tillegg til tusenvis av elevbesvarelser, tilbyr også Studienett en lang rekke faglige verktøy innenfor mange fag, verktøy som er god hjelp og støtte i leksearbeidet og eksamensforberedelsene:

Alle disse hjelpemidlene er utarbeidet av Studienetts redaksjon, som består av en rekke faglig kompetente og engasjerte lærere og tidligere lærere. I redaksjonen sitter også dyktige studenter fra universitetet.

Produktene kaller vi gullprodukter, og på Studienett kan du kjenne dem igjen ved et emblem på presentasjonssiden.

Alle disse gullproduktene er knyttet til elevbesvarelsene. Henter du f.eks. en analyse av novellen ”Tørst”, en av eksamensoppgavene i norsk sidemål for videregående fra våren 2011, vil du samtidig få tilbud om en analysemodell for noveller og en trinn-for-trinn-veiledning for tolkningsoppgaver.

På den måte kan ett enkelt søk gi deg alt du trenger for å løse oppgaven på best mulig måte.