Skriftlige oppgaver er en god trening til eksamen

De skriftlige oppgavene i matematikk, fysikk, norsk, engelsk osv. som du skal levere i løpet av skolegangen din, er alle i bunn og grunn en trening til den endelige eksamen i faget. Når du f.eks. i norskfaget skal skrive en diktanalyse, øver du både din evne til å analysere et dikt (fagets metode), samt din evne til å strukturere og sette sammen en sammenhengende tekst (skriftlig ferdighet). Fagets metode skal du også kunne til muntlig eksamen, så de skriftlige oppgavene er faktisk en trening til både den skriftlige og den muntlige eksamen.

Mens du øver deg, er det viktig at du får så mye hjelp som mulig. På den måten kan du etter hvert lære deg å mestre de forskjellige skriftlige og muntlige disiplinene og de enkelte fags metoder. Denne hjelpen får du selvfølgelig hovedsakelig gjennom den daglige undervisningen og gjennom lærernes tilbakemeldinger. Men her kan Studienetts oppgavebank også være et godt hjelpemiddel og supplement, som kan følge deg gjennom hele skolegangen.