Finn de best egnede oppgavene til inspirasjon

Når du gjør et søk på Studienett.no, vil du som regel få en god del resultater, og helt ærlig så er noen besvarelser bedre enn andre. Vi har over 10.000 oppgaver i vår database, og det tar tid å gå igjennom alle sammen. Vi arbeider riktignok hele tiden med å bedre kvaliteten i databasen vår, og alle oppgavene som blir lagt ut på Studienett.no, blir lest av faglig kvalifiserte medlemmer i redaksjonen vår.

På hjemmesiden finner du også hjelpemidler du med fordel kan bruke for å finne frem til oppgavene som egner seg best for inspirasjon.

Hver gang en elev eller lærer laster ned en oppgave, kan vedkommende gi en kommentar og vurdering av oppgaven. Denne kommer til å ligge på oppgavens presentasjonsside. Bruk disse kommentarene til å velge ut de oppgavene du tror du kan få mest ut av.

Der er også oppgitt karakter på stort sett alle oppgavene. Prøv å finne én oppgave med god karakter og en annen med dårlig karakter. Da blir det tydelig hva som skiller de to. Noen oppgaver har også en lærerkommentar i beskrivelsen eller i selve oppgaven. Denne kommentaren er spesielt viktig for den svake oppgaven, siden det blir tydelig hvilke feil og mangler den har.

Studienett lager også selv en rekke produkter, de såkalte ”Gullproduktene”. Gullproduktene kan du lese mer om i neste avsnitt.