Ikke bare 6-ere

Oppgavene på Studienett er ikke utelukkende besvarelser som har fått karakteren 4, 5 eller 6. Du finner også oppgaver med karakteren 2 eller 3. Vi mener nemlig at du også kan lære noe av en besvarelse med svakheter, så lenge du får en forklaring på hvorfor oppgaven har fått nettopp den karakteren. En svak besvarelse inneholder kanskje også noen av de feilene du selv gjør i dine egne oppgaver. Ved å identifisere disse feilene – og lære av dem – kan du forhåpentligvis unngå å gjøre de samme feilene neste gang du skal løse en tilsvarende oppgave.