Lær av andre – kunnskapsdeling

Får du en konkret oppgave, kan du på Studienett finne flere besvarelser på denne eller lignende oppgaver. Ved å undersøke hvordan andre har løst denne oppgaven, kan du få ideer til både innholdet og strukturen i din egen oppgave. Når du ser hva andre elever har lagt vekt på i sin løsning, og ikke minst hvilke kommentarer og karakterer oppgavene har fått av lærerne, kan du målrettet trene og perfeksjonere de ulike typene skriftlige oppgaver.

Oppgavebesvarelsene på Studienett er ofte kommentert både av eleven selv og av læreren som har vurdert den (i visse tilfeller også av Studienetts egen redaksjon). På den måte kan du hele tiden følge med på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i hver enkelt besvarelse. Slik informasjon er gull verdt når du selv skal gå i gang med skrivingen. Ved å la deg inspirere av hvordan andre har gjort det, kan du oppnå et godt resultat. Du kan f.eks. få svar på spørsmål som:

  • Hvordan bygge opp et essay?
  • Hvordan kan et dikt forstås?
  • Hvordan strukturere en god fysikkrapport eller matematikkoppgave?
  • Hva inneholder en god novelleanalyse?