Skriftlige oppgaver og Studienett

I løpet av skolegangen din skal du levere flere skriftlige oppgaver, og på Studienett kan du få hjelp til å løse alle disse oppgavene. Før vi gir deg disse hjelpemidlene, skal vi likevel gjenoppfriske for deg hvorfor det lurt å bruke tid på å løse disse oppgavene.