Korrekt bruk av Studienett = gode karakterer

Med Internett er de såkalte oppgavebankene også dukket opp. I Norge finnes f.eks. Studienett.no. Internett er som sagt en unik ressurs når man skal innhente og strukturere kunnskap, noe som nettopp er essensen i oppgavebankene.

Digitale oppgavebanker er ikke noe vi er alene om å tilby. De aller fleste universiteter lagrer tidligere studenters oppgaver i en bank, slik at nye oppgaveskrivere kan hente inspirasjon. Etter hvert er det også blitt vanlig praksis på flere videregående skoler, hvor f.eks. store prosjektoppgaver samles og stilles til rådighet for elevene som inspirasjonskilde.

Opprettelsen av slike oppgavebanker betyr altså at du via Internett kan få adgang til andre elevers leverte og vurderte oppgaver om ditt emne eller kanskje av samme type. Men spørsmålet som ofte melder seg er hvordan du skal bruke denne ressursen på best mulig måte?

I denne veiledningen konsentrerer vi oss om to ting: Vi vil veilede deg i hvordan vi mener du på best mulig måte kan bruke Studienett.no i skolearbeidet ditt. Videre vil vi gi deg noen redskaper for å finne frem blant alle de oppgavene og all den andre informasjonen som finnes på Studienett.no.

På samme måte som det fantes en sammenheng mellom riktig bruk av Internett og gode karakterer, mener vi at du med en god og gjennomtenkt bruk av Studienett, kan få en bedre karakter på eksamen.