Korrekt bruk av internett = gode karakterer

Prodekan på DPU, Claus Holm, skriver i en analyse av den digitale tidsalder om de nye utfordringene studenter står overfor i forbindelse med denne nye informasjonsmengden. I analysen refererer han bl.a. til en amerikansk undersøkelse: ”I USA beretter man nu om en deling af de studerende – alt efter hvilket nivå deres informasjonskompetanse ligger på. Den beste fjerdedelen, som også får de beste karakterene, er dem, der har fået undervisning og oppdragelse i bruken af computere og internet – både hjemme og i skolen. Den dårligste fjerdedel er dem, der ikke har fået en kvalifisert oppdragelse og undervisning i bruk af internettet.”1

Det er altså en sammenheng mellom å være god til å bruke Internett som ressurs og det å få gode karakterer.

Holm, Claus "Sovepude. Google er bare ikke god nok" Politiken, 6. april 2008