Juks eller hva?

Studienett har i løpet av årene fått kritikk i mediene og på lærerværelsene. Kritikken har gått ut på at noen elever plagierer oppgaver fra Studienett og leverer dem som sine egne. Plagiering kan enten foregå ved direkte bruk av en annens tekst, eller ved å skrive om teksten uten at man gjør oppmerksom på det. Vi vet gjennom flere brukerundersøkelser på Studienett at denne kritikken delvis er berettiget. Det er alltid en liten gruppe som svarer at de plagierer oppgavene sine fra Studienett eller fra de mange andre kildene som finnes på Internett, fordi de ikke “gidder” å gjøre oppgavene sine selv.
Er du en av dem, skal du lese dette:

Du lurer bare deg selv

Selv om det etter hvert er blitt en klisjé, er det gamle ordspråket stadig gyldig: Når du plagierer, er det kun deg selv du lurer. Du har sikkert hørt det tusen ganger før, men neste gang du vurderer å plagiere en annen sin tekst, tenk deg om en gang til. I tillegg til å kaste bort lærerens tid ved å levere noe du ikke har gjort selv, kaster du også bort din egen tid. Hvis du ikke blir oppdaget, gir læreren din deg en karakter som ikke viser hva du virkelig kan. Og din avsluttende eksamen, hvor du selvsagt ikke kan jukse, blir med stor sannsynlighet en komplett fiasko.

Plagiat er lett å oppdage

Plagiat er også relativt lett for lærerne dine å oppdage. Selv om du kanskje ikke tenker over det selv, har du en egen stil i dine skriftlige arbeider. Hvis du leverer noe som avviker fra denne, er det lett å oppdage. Dersom lærerne dine skulle mistenke at oppgavene du har levert ikke er dine egne, nøler de ikke med å bruke krefter på å avsløre plagieringen – og de er gode til det. Studienetts oppgavebank er åpen og søkbar for alle lærere. Flere og flere skoler har også begynt å bruke plagieringskontroller, f.eks. Ephorus, som avslører plagiat fortere enn du kan si ”antiplagiatverktøy”. Å bli tatt for plagiering er pinlig, og kan i grove tilfeller føre til at du blir utestengt fra undervisningen eller at du får nedsatt karakter i orden/oppførsel. Og det er da virkelig for dumt?

Vi vil det samme som lærerne dine

Studienetts formål er å støtte og hjelpe deg med skolearbeidet i løpet av året, slik at du oppnår best mulig karakter på eksamen. Vi vil altså det samme som dine lærere. Derfor tar Studienett sterk avstand fra plagiat i alle dets former. Det samme synes vi at du skal.