Internett - en revolusjon

Internett som fenomen er en fantastisk oppfinnelse. Det er ikke bare en informasjonsrevolusjon, men sammen med den teknologiske utviklingen er det også oppstått tjenester som f.eks. Google Translate (oversettelse av tekster), SpellCheckPlus (korrektur av komma og grammatikk) og Wolfram Alpha (bl.a. naturvitenskapelige utredninger).

Den enorme teknologiske utviklingen har resultert i en hel generasjon av unge som ser det som det naturligste i verden å bruke Internett i skolearbeidet. Det er en enorm mulighet og ressurs for elever, lærere og samfunn, men det krever at du blir veiledet i hvordan du på best måte kan nyttiggjøre deg de mulighetene som Internett åpner for. Mange av de ressursene som finnes på Internett, kan lett brukes feil. Men brukes de på riktig måte, gir det store muligheter for læring. Å mestre bruken av de nettbaserte ressursene er ikke bare en kompetanse det er viktig at du besitter nå og i videre studier. Det er også avgjørende for å kunne få en hvilket som helst jobb i fremtiden.