Informasjonssamfunnet

Å vokse opp i det moderne informasjonssamfunnet stiller deg som elev og student overfor en stor oppgave - en oppgave som var helt ukjent for dine foreldre i deres skoletid for bare 20-30 år siden. Internett inneholder all tenkelig (og utenkelig) informasjon, og den er bare et museklikk unna. Der dine foreldre kanskje bare hadde Store norske leksikon til å hjelpe seg, har du gjort et søk på Google på kortere tid enn det ville tatt å hente leksikonet i bokhyllen.

På den ene siden er dette en kjemperessurs for deg. Det gir deg helt nye muligheter til å innhente informasjon og kunnskap. Men det stiller også svært høye krav til deg. Som student i dag forventes det at du skal kunne søke etter, strukturere og sortere i all den informasjonen du finner på nettet. Et Google-søk på Gunnlaug Ormstunge gir f.eks. 12.200 treff på 0,11 sekunder! Tilsvarende gir et oppslag i Store norske leksikon kun ett resultat. Det er altså en enorm mengde med informasjon som skal vurderes og tas stilling til, og det er en oppgave man som student og bruker av internettet ikke kan ta lett på.