Start med våre trinn-for-trinn-veiledninger og analysemodeller

Før du går i gang med analysearbeidet er det en god idé å bruke Studienetts trinn-for-trinn-veiledninger tilpasset oppgaven du har foran deg, gjerne kombinert med den riktige analysemodellen. Skal du skrive et essay om en novelle, henter du en trinn-for-trinn- veiledningen til essay og en analysemodell for noveller.

Trinn-for-trinn-veiledninger
Trinn-for-trinn-veiledningen viser deg:

  • Hvordan oppgaveformuleringen skal forstås
  • Hvordan du lager en analyse og fortolkningen av teksten
  • Hvordan du lager en disposisjon
  • Hvordan du skriver akkurat denne oppgavetypen

Trinn-for-trinn-veiledningen gir deg altså hele modellen som du skal bygge oppgaven din rundt. Veiledningen kan du lagre på pc-en din, slik at du alltid har den for hånden – også til den avsluttende eksamen.

Analysemodeller
Å ha den riktige analysemodellen foran seg gjør det lettere – og faktisk også morsommere – å gå i gang med arbeidet. Modellen kan leses som et forslag til hvordan du går frem når du skal analysere f.eks. en novelle. Modellen er på ingen måte en endelig oppskrift, men den kan hjelpe deg med å finne de vesentlige elementene i teksten. Å skrive en god analyse og fortolkning av f.eks. en novelle, handler både om å kunne vurdere teksten og anvende relevante analysebegreper, og å sy det hele sammen til en helhetlig fortolkning. For å lage en god analyse er det ikke nok å svare på de spørsmålene som modellen gjennomgår, men de er en god måte å strukturere arbeidet med teksten på.