Hent inspirasjon i andres oppgaver

Når du selv har arbeidet med teksten, kan du med fordel la deg inspirere av andres idéer og tanker. Der er mange gode grunner til å hente inspirasjon hos andre. Det kan være veldig produktivt når du øver deg i de ulike skriftlige disiplinene.

  • Trenger du idéer til din egen analyse?
  • Kommer du ikke videre med diktanalysen?
  • Har du problemer med å strukturere de ulike delene av essayet ditt?
  • Forstår du ikke avslutningen på en novelle?
  • Skriver du gode stiler, men vil gjerne forsøke å tilføre dem noe nytt?

Når du ser andres besvarelser, er det selvfølgelig ikke sikkert at du finner akkurat det du leter etter. Det kan hende at de har lagt vekt på helt andre elementer i sin analyse enn det du har, eller de kan ha tillagt noe stor betydning, som du mener er likegyldig. Selv om de andre besvarelsene er forskjellige fra din, så vent med å forkaste dem, eller enda verre – forkaste din egen! Vurder i stedet hvorfor de har et annet syn på den gitte teksten enn det du har. Det kan nemlig hjelpe deg til å utdype og nyansere din egen analyse slik at den blir enda bedre. Det kan av og til gi teksten din et løft hvis du viser at man kan se saken fra flere sider: ”På den ene side… På den annen side…”.

Husk også at selv om en novelle er blitt analysert og fortolket hundrevis av ganger, vil du alltid kunne komme med nettopp ditt perspektiv på analysen og fortolkningen.