Gjør deg dine egne tanker først

Man arbeider selvsagt ulikt når man skal skrive en analyse i norsk eller språkfagene, men det å se hvordan andre har gjort det før deg, er alltid en god idé – så lenge du gjør det på en riktig måte. Når du henter inspirasjon fra andres besvarelser, er det alltid viktig at du selv har gjort deg noen tanker om teksten du skal analysere før du ser hva andre har skrevet. Du bør altså arbeide med teksten på egenhånd før du søker hjelp i oppgavebesvarelsene på Studienett. Det kan nemlig være vanskelig å forme sin egen analyse og tolkning hvis du allerede har sett et løsningsforslag, og faren for å ende opp med en kopi øker.