Tekstanalyseoppgaver

Blant oppgavene i Studienetts oppgavebank, er vår erfaring at elevene strever mest med å nyttiggjøre seg tekstanalyseoppgaver i norsk og språkfagene. Her er det altså snakk om andre elevers analyser av noveller, dikt, artikler osv. Avsnittet under veileder deg i hvordan du bruker disse oppgavene en riktig måte, og hvordan du oppgir kildene korrekt. Ved å lese dette avsnittet godt, kan du føle deg sikker på at du alltid bruker Studienetts kunnskapsbank på en helt riktig måte, og at du dermed aldri kommer til å plagiere når du arbeider med disse fagene.