Øv deg til eksamen uten oppgavebesvarelsene og gullnotatene

Som sagt har du til eksamen ikke mulighet for å gå inn på Studienett.no. På eksamensdagen vil du også med stor sannsynlighet få en oppgave med en problemstilling som det ikke er skrevet noe om tidligere. Frem mot eksamen er det derfor viktig at du øver deg på å bli mer og mer selvstendig når du løser skriftlige oppgaver. Vi anbefaler at de siste par oppgavene før selve eksamensdagen, kun gjøres ved hjelp av våre trinn-for-trinn-veiledninger og analysemodeller. Disse kan du selvsagt også ha med på eksamen.

Unngå å bruke direkte sitater fra oppgavene
Vi anbefaler at du i tekstanalyseoppgaver ikke siterer direkte fra oppgavebesvarelser funnet på Studienett – det vil du jo heller ikke kunne i en eksamenssituasjon. Du skal bruke oppgavebesvarelsene på Studienett til inspirasjon og til å øve deg i arbeidet med tekster – det endelige målet er jo at du skal kunne analysere tekster uten Studienetts hjelp. Med andre ord skal du hente idéer til innholdet og oppbyggingen, men ikke bruke direkte sitater.