Lag en sekundærlitteraturliste

For å unngå alle tvilsspørsmål om plagiat, anbefaler vi deg at du oppgir de oppgavene og gullnotatene du har brukt som inspirasjon i en sekundærlitteraturliste. En sekundærlitteraturliste er en liste hvor du oppgir hvor du har funnet inspirasjon til oppgaven din. Listen kan, i tillegg til materiale fra Studienett, også inneholde andre tekstanalyser, forfatterbiografier, litteraturhistorier osv. Ved å lage en sekundærlitteraturliste til slutt i oppgaven din, hvor du oppgir URL-en for oppgavene du har hentet inspirasjon fra, kan du altså helt åpent vise læreren din at du har hentet inspirasjon f.eks. på Studienett, men ikke stjålet innhold fra andres oppgaver.

Du skal oppgi en oppgave i sekundærlitteraturlisten når du:

  • bruker idéer og fortolkninger fra en annens oppgave
  • bygger videre på idéer du har fått i en annens oppgave eller i Studienetts gullnotater og bruker dem i din egen oppgave

NB: Husk at det å direkte omformulere andres ord til dine egne, ikke gjør dem til din originale tekst. Hvis du har lest en relevant fortolkning av en novelle, og så kun velger å omformulere gullkornene med dine egne ord, er det ikke snakk om dine originale tanker, men om juks.

Du skal ikke oppgi en oppgave i sekundærlitteraturlisten, når du:

  • har fått din egen fortolkning bekreftet i en annens oppgave
  • ikke har funnet noe du kan bruke, du har bare tittet

Har du f.eks. lest fem analyser av teksten du skal analysere, men kun fått idéer fra to av dem, er det altså kun disse to oppgavene som skal stå i litteraturlisten.