Lag en sekundærlitteraturliste

For å unngå alle tvilsspørsmål om plagiat, anbefaler vi deg at du oppgir de oppgavene og gullnotatene du har brukt som inspirasjon i en sekundærlitteraturliste. En sekundærlitteraturliste er en liste hvor du oppgir hvor du har funnet inspirasjon til oppgaven din. Listen kan, i tillegg til materiale fra Studienett, også innehold...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn