Om å henvise til andres oppgaver og unngå plagiat

Det sier seg selv at det ikke er tillat å bruke ”copy/paste” eller bare skrive om deler av andres oppgaver. Det du gjør skal være originalt, og det skal være en personlig oppbygging i besvarelsen din.

Når du øver deg til eksamen, er det riktignok greit å skrive oppgaver hvor du har hentet inspirasjon fra tidligere besvarelser – det er jo snakk om øvelse til den endelige eksamen. Men det er viktig at du viser lærerne dine hvor du har hentet inspirasjonen fra.