Bruk analyse- og opgavehjelp for å komme videre

Samtidig med at du henter inspirasjon i andres oppgaver, kan Studienetts analysehjelp og opgavehjelp også være til hjelp. De er ment som en hjelpende hånd når du øver deg på å analysere og tolke tekster. Derfor er de svært god hjelp mot eksamen. Vi har ikke gjort arbeidet for deg i form av en fullstendig analyse eller tolkning, men vi gir deg en dytt i riktig retning, og viser deg hvilke elementer i teksten som det kan være relevante å undersøke nærmere.

Når du leser og bruker disse veiledningerne, oppøver du din evne til selv å finne de vesentlige elementene i teksten. Og etter hvert som tiden går, vil du ha stadig mindre behov for dem.